Mededelingen van het bestuur

18 maart 2015

In de maanden april en mei vallen er, door feestdagen enz. nogal wat repetitiedagen weg.

Hieronder vind je een overzicht. Zet ze svp in je agenda. Het concert is al over ongeveer 2 maanden dus is het van belang dat iedereen er op de geplande data is.

Als je per stemgroep een aparte repetitie wilt, dan is dat net als bij de vorige concerten, altijd mogelijk. Wel op tijd een afspraak maken met Koos. De stemrepetities kunnen per koor geregeld worden, maar wellicht is het beter om het voor beide koren gezamenlijk te doen.

Mijn voorstel is dat er per koor, per stemgroep een contactpersoon is. Zij kunnen dan samen afstemmen en organiseren. Voor de sopranen zijn dat Joke en Marijke, voor de alten Marlies en Enna, voor de tenoren Hugo en Hans en voor de bassen Sjaak en Bert Koppenol.

Donderdag 2 april – GEEN Vivace

Dinsdag      7 april – normale repetitie voor St. Michaël

Donderdag 9 april – normale repetitie voor Vivace

Dinsdag     14 april – GEZAMENLIJKE repetitie St.Michaël en Vivace. Aanvang 20.30 uur

Donderdag 16 april – ALLE tenoren en bassen van zowel Vivace als St.Michaël, Aanvang 20.00 uur. De dames zijn een avondje vrij.

Dinsdag 21, donderdag 23, dinsdag 28 en donderdag 30 april normale repetitieavonden.

Dinsdag       5 mei – GEEN repetitie St.Michaël (Bevrijdingsdag)

Donderdag  7 mei – GEZAMENLIJKE repetitie, aanvang 20.00 uur

Dinsdag.     12 mei – GEZAMENLIJKE repetitie, aanvang 20.30 uur

Donderdag  14 mei – GEEN repetitie Vivace (Hemelvaartsdag )

Dinsdag      19 mei – GEEN repetitie St.Michaël (vakantie Koos)

Donderdag  21 mei – GEZAMENLIJKE repetitie, aanvang 20.00 uur

Dinsdag      26 mei – GEZAMENLIJKE repetitie, aanvang 20.30 uur

Donderdag  28 mei – GEEN repetitie St.Michaël en Vivace. Deze avond repeteert het ORKEST in de kerk o.l.v. Koos.

ZONDAG.    31 mei – VOORGENERALE in de Hoornbloem te Den Hoorn, aanvang 13.00 uur (koor en orkest)

Dinsdag       2 juni – GEEN repetitie

Donderdag  4 juni – GENERALE in de Maria van Jessekerk, Delft.

Vrijdag         5 juni – uitvoering.

1 maart 2015

Bijgaand de uitnodiging en de jaarstukken voor de jaarlijkse ledenvergadering van zangvereniging VIVACE.

Deze zal gehouden worden op donderdag 12 maart aanstaande aansluitend op de verkorte repetitie om 21.00 uur.

UITNODIGING ledenvergadering 2015

Agenda ledenvergadering 2015

Jaarverslag 2014

Balans 2014

notulen ledenvergadering 2014

 

26 februari 2015

Op 16 april gaan een flink aantal leden een reisje maken; voorbereid door de reiscommissie met een heel leuke bestemming.

Voor de overblijvende leden hebben we het voorstel om niet op donderdag 16 april te repeteren ( want er zijn niet zoveel leden op de repetitie ), maar op dinsdag 14 april ook in de Dorpskerk bij zangvereniging St. Michael om 20.30 uur. Noteer deze alvast maar in je agenda.

Verder hebben we binnenkort onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Op donderdag 12 maart 2015 om 21.00 uur hebben wij deze bijeenkomst gepland. Ook deze datum kun je alvast in je agenda opnemen; de uitnodiging en bijbehorende jaarstukken kun je dit weekend in je mail verwachten.

17 december 2014

Er vervallen 2 repetities voor onze vereniging namelijk op donderdag 25 december en donderdag 1 januari 2015. Dat is natuurlijk erg jammer, maar we hebben de mogelijkheid om toch het werk van Brahms te kunnen instuderen. Wij mogen mee repeteren met Zangvereniging St. Michael op dinsdag 23 december en dinsdag 30 december om 20.30 uur in de zelfde repetitieruimte, de Dorpskerk, Dorpsstraat te Schipluiden.

Als je er tijd voor wil nemen ben je van harte welkom. Het geeft meteen een goed beeld van hoe het plaatje er tijdens het concert eruit gaat zien.

Een mooie gelegenheid om met de leden van St. Michael kennis te maken en te ervaren hoe het zingen/repeteren/samenwerken gaat.